27 thg 8, 2013


Nhà Rurik
ẢnhTênNăm sinh - Năm mấtNăm trị vì
Ivan IV (Ivan Bạo Chúa) 1530 - 1584 26 tháng 1 1547 - 28 tháng 3 1584
Fyodor I 1557 - 1598 28 tháng 3 1584 - 17 tháng 1 1598

Thời kỳ hỗn độn (1598 - 1613)
Nhà Godunov
ẢnhTênNăm sinh - Năm mấtGiai đoạn trị vì
Boris Godunov 1550/ c. 1551 - 1605 3 tháng 3 1598 - 23 tháng 4 1605
Fyodor II 1589 - 1605 23 tháng 4 1605 - 11 tháng 6 1605

Giai đoạn tiếm ngôi
Nhà Shuisky


Nhà Romanov
ẢnhTênNăm sinh - Năm mấtGiai đoạn trị vì
Mikhail I 1596 - 1645 21 tháng 7, 1613 - 23 tháng 7, 1645
Aleksei I 1629 - 1676 23 tháng 7, 1645 - 7 tháng 2, 1676
Fyodor III 1661 - 1682 7 tháng 2, 1676 - 7 tháng 5, 1682
Pyotr I (Đại đế) 1672 - 1725 7 tháng 5, 1682 (cùng trị vì với Ivan V cho đến 1696) (1682-1689: Công chúa Sophia Alekseyevna) nhiếp chính - 2 tháng 11, 1721(tự xưng Hoàng đế của tất cả nước Nga)
Ivan V (cùng trị vì với Pyotr I) 1666 - 1696 2 tháng 6, 1682 - 8 tháng 2, 1696
Ekaterina I 1684 - 1727 8 tháng 2, 1725 - 17 tháng 5, 1727
Pyotr II 1715 - 1730 18 tháng 5, 1727 - 30 tháng 1, 1730
Anna 1693 - 1740 13 tháng 2, 1730 - 28 tháng 10, 1740
Ivan VI 1740 - 1764 28 tháng 10, 1740 - 6 tháng 12, 1741
Elizaveta I 1709 - 1762 6 tháng 12, 1741 - 5 tháng 1, 1762
Pyotr III 1728 - 1762 5 tháng 1, 1762 - 9 tháng 7, 1762(bị ám sát)
Ekaterina II (Đại đế) 1729 - 1796 9 tháng 7, 1762 - 17 tháng 11, 1796
Pavel I 1754 - 1801 17 tháng 11, 1796 - 23 tháng 3/24 tháng 3, 1801 (bị ám sát)
Aleksandr I 1777 - 1825 24 tháng 3, 1801 - 1 tháng 12, 1825
Konstantin I 1779 - 1831 1 tháng 12, 1825 - 26 tháng 12, 1825 (thoái vị)
Nikolai I 1796 - 1855 26 tháng 12, 1825 - 2 tháng 3, 1855
Aleksandr II (Người giải phóng) 1818 - 1881 2 tháng 3, 1855 - 13 tháng 3, 1881 (bị ám sát)
Aleksandr III (Người mang lại hoà bình) 1845 - 1894 13 tháng 3, 1881 - 1 tháng 11, 1894
Nikolai II (Tử vì đạo) 1868 - 1918 1 tháng 11, 1894 - 15 tháng 3, 1917 (thoái vị)
Đại công tước Mikhail Alelsandrovich 1878 - 1918 15 tháng 3, 1917 - 16 tháng 3, 1917 (Kế vị Nikolai II, tuy nhiên bị buộc thoái vị ngay sau đó. Về sau thỉnh thoảng cũng xưng hiệu là "Mikhail II", nhưng không chính thức.