28 thg 9, 2011

Danh sách địa chỉ web google các nước

Google có rất nhiều mirror. Ở hầu hết các nước đều có một mirror của google. Dưới đây là danh sách được vietnamseo sắp xếp theo alphabetic:
USA (.com) www.google.com
Afghanistan (.com.af) www.google.com.af
American Samoa (.as) www.google.As
Anguilla (.off.ai) www.google.off.ai
Antigua and Barbuda (.com.ag) www.google.com.ag
Argentina (.com.ar) www.google.com.ar
Armenia (.am) www.google.am
Australia (.com.au) www.google.com.au
Austria (.at) www.google.at
Azerbaijan (.az) www.google.az
Bahrain (.com.bh) www.google.com.bh
Bangladesh (.com.bd) www.google.com.bd
Belgium (.be) www.google.be
Belize (.com.bz) www.google.com.bz
Bolivia (.com.bo) www.google.com.bo
Bosnia and Herzegovina (.ba) www.google.ba
Botswana (.co.bw) www.google.co.bw
Brazil (.com.br) www.google.com.br
British Virgin Islands (.vg) www.google.vg
Bulgaria (.bg) www.google.bg
Burundi (.bi) www.google.bi
Canada (.ca) www.google.ca
Chile (.cl) www.google.cl
China (.cn) www.google.cn
Colombia (.com.co) www.google.com.co
Congo, Democratic Republic of the (.cd) www.google.cd
Congo, Republic of the (.cg) www.google.cg
Cook Islands (.co.ck) www.google.co.ck
Costa Rica (.co.cr) www.google.co.cr
Croatia (.hr) www.google.hr
Cuba (.com.cu) www.google.com.cu
Czech Republic (.cz) www.google.cz
Cote dCase Ivoire (.ci) www.google.ci
Denmark (.dk) www.google.dk
Djibouti (.dj) www.google.dj
Dominica (.dm) www.google.dm
Dominican Republic (.com.do) www.google.com.do
Ecuador (.com.ec) www.google.com.ec
Egypt (.com.eg) www.google.com.eg
El Salvador (.com.sv) www.google.com.sv
Estonia (.ee) www.google.ee
Ethiopia (.com.et) www.google.com.et
Fiji (.com.fj) www.google.com.fj
Finland (.fi) www.google.fi
France (.fr) www.google.fr
Gambia (.gm) www.google.gm
Germany (.de) www.google.de
Gibraltar (.com.gi) www.google.com.gi
Greece (.com.gr) www.google.com.gr
Greenland (.gl) www.google.gl
Guatemala (.com.gt) www.google.com.gt
Guernsey (.gg) www.google.gg
Haiti (.ht) www.google.ht
Honduras (.hn) www.google.hn
Hong Kong (.com.hk) www.google.com.hk
Hungary (.hu) www.google.hu
Iceland (.is) www.google.is
India (.co.in) www.google.co.in
Indonesia (.co.id) www.google.co.id
Ireland (.ie) www.google.ie
Isle of Man (.co.im) www.google.co.im
Israel (.co.il) www.google.co.il
Italy (.it) www.google.it
Jamaica (.com.im) www.google.com.im
Japan (.co.jp) www.google.co.jp
Jersey (.co.je) www.google.co.je
Jordan (.jo) www.google.jo
Kazakhstan (.kz) www.google.kz
Kenya (.co.ke) www.google.co.ke
Kyrgyzstan (.kg) www.google.kg
Latvia (.lv) www.google.lv
Lesotho (.co.ls) www.google.co.ls
Libya (.com.ly) www.google.co.ly
Liechtenstein (.li) www.google.li
Lithuania (.lt) www.google.lt
Luxembourg (.lu) www.google.lu
Malawi (.mw) www.google.mw
Malaysia (.com.my) www.google.com.my
Malta (.com.mt) www.google.com.mt
Mauritius (.mu) www.google.mu
Mexico (.com.mx) www.google.com.mx
Micronesia (.fm) www.google.fm
Mongolia (.mn) www.google.mn
Montserrat (.ms) www.google.ms
Morocco (.co.ma) www.google.co.ma
Namibia (.com.na) www.google.com.na
Nepal (.com.np) www.google.com.np
Netherlands (.nl) www.google.nl
New Zealand (.co.nz) www.google.co.nz
Nicaragua (.com.ni) www.google.com.ni
Norfolk Island (.com.nf) www.google.com.nf
Norway (.no) www.google.no
Oman (.com.om) www.google.com.om
Pakistan (.com.pk) www.google.com.pk
Panama (.com.pa) www.google.com.pa
Paraguay (.com.py) www.google.com.py
Peru (.com.pe) www.google.com.pe
Philippines (.com.ph) www.google.com.ph
Pitcairn (.pn) www.google.com.pn
Poland (.pl) www.google.pl
Portugal (.pt) www.google.pt
Puerto Rico (.com.pr) www.google.com.pr
Qatar (.com.qa) www.google.com.qa
Romania (.ro) www.google.ro
Russia (.ru) www.google.ru
Rwanda (.rw) www.google.rw
Saint Helena (.sh) www.google.sh
San Marino (.sm) www.google.sm
Saudi Arabia (.com.sa) www.google.com.sa
Senegal (.sn) www.google.sn
Seychelles (.sc) www.google.sc
Singapore (.com.sg) www.google.com.sg
Slovakia (.sk) www.google.sk
Slovenia (.si) www.google.si
South Africa (.co.za) www.google.co.za
South Korea (.co.kr) www.google.co.kr
Spain (.es) www.google.es
Sri Lanka (.lk) www.google.lk
St.Vincent and the Grenadines (.com.vc) www.google.com.vc
Sweden (.se) www.google.se
Switzerland (.ch) www.google.ch
Taiwan (.com.tw) www.google.com.tw
Tajikistan (.com.tj) www.google.com.tj
Thailand (.co.th) www.google.co.th
The Bahamas (.bs) www.google.bs
Tonga (.to) www.google.to
Trinidad and Tobago (.tt) www.google.tt
Turkey (.com.tr) www.google.com.tr
Turkmenistan (.tm) www.google.tm
U.S. Virgin Islands (.co.vi) www.google.co.vi
Uganda (.co.ug) www.google.co.ug
Ukraine (.com.ua) www.google.com.ua
United Arab Emirates (.ae) www.google.ae
United Kingdom (.co.uk) www.google.co.uk
Uruguay (.com.uy) www.google.com.uy
Uzbekistan (.co.uz) www.google.co.uz
Venezuela (.co.ve) www.google.co.ve
Vietnam (.com.vn) www.google.com.vn
Zambia (.co.zm) www.google.co.zm