12 thg 3, 2013
Đéo là một từ được nói rất nhiều bởi các thế hệ người việt từ nam đến nữ, tư trẻ đến già. Thế nghĩa của từ đéo trong tiếng việt là gì
Đéo : thường được sử dụng với nghĩa thông dụng là "không" (theo nghĩa thô tục hơn)
đéo biết = không biết
Thường, đéo chỉ được sử dụng trong trường hợp nóng nảy, bực tức hoặc phổ thông ở những người ít học, ưa nói bậy.
Ngoài ra, đéo còn có nghĩa tế nhị khác , tương đương với từ "Đệt" (ám chỉ giao hợp thô tục)

Các bạn nên nhớ, dù thế nào đi nữa, nên tránh sử dụng từ ngữ này. Khi bạn dùng từ đéo, giá trị con người của bạn đánh giá rất thấp