4 thg 7, 2011

te cong chau tinh tri

Tế Công - Châu tinh trì