28 thg 7, 2011

Loại bỏ nofollow tag cho Comment box


Mặc định các Blog phát triển trên nền tàng Blogspot của Google đều để thuộc tính nofollow cho các Commnet, do đó nết bạn loại bỏ thuộc tính nofollow sẽ thu hút rất nhiều blogger khác bình luận trên blog của bạn.

Mặc dù nó cũng thu hút các spammer nhưng bạn cũng có thể dễ dàng nhận diện được chúng và loại bỏ nó một cách dễ dàng.
Để loại bỏ thuộc tính nofollow theo các bước đơn giản đề cập dưới đây:

1Truy cập vào Blogger:

- Truy cập vào Blogger Bảng điều khiển (Dashboard)  >> Thiết kế (Design)   >>  Chỉnh sửa HTML (Edit HTML).
- Check vào ô chọn Mở rộng mẫu tiện ích (Expand widget templates)

2Tìm code:

- Tìm (Ctrl – f) code:
<a expr:href='data:comment.authorUrl' rel='nofollow'><data:comment.author/></a>

3Chỉnh sửa code:

Loại bỏ dòng rel=’nofollow’ trong đoạn code tìm được ở trên để được đoạn code mới dạng":
<a expr:href='data:comment.authorUrl' ><data:comment.author/></a>
- Lưu lại mẫu (Save template) để hoàn thành công việc đã thực hiện.
- Từ lúc này Blog của bạn có thuộc tính Dofollow, và các nhận xét của bạn giờ là dofollow. Đây dũng là một cách gia tăng backlinks cho blog của bạn.
Chúc các bạn thành công!!!